CP82C55AZ|Intersil Corporation 


CP82C55AZ

CP82C55AZ Interface - I/O Expanders W/ANNEAL PERIPH PRG- I/O5V8MHZ40PDIPCOM

型号 CP82C55AZ
描述 Interface - I/O Expanders W/ANNEAL PERIPH PRG- I/O5V8MHZ40PDIPCOM
生产商 Intersil Corporation
库存量 1199
数量 价格
1 ¥52.91
10 ¥47.834
25 ¥45.617
100 ¥39.611
250 ¥37.824
500 ¥34.535
1000 ¥30.03

CP82C55AZ Interface - I/O Expanders W/ANNEAL PERIPH PRG- I/O5V8MHZ40PDIPCOM

CP82C55AZ

Interface - I/O Expanders W/ANNEAL PERIPH PRG- I/O5V8MHZ40PDIPCOM

rss:


联系我们

深圳市盛芯电子科技有限公司

电话:0755-83979915

深圳市福田区中航路都会100大厦B座6F


CP82C55AZ CP82C55A-5Z CP82C55AZ
CP82C55A-5Z CP82C54Z CP82C54-10Z
CP82C54 CP82C59A-12Z CP82C54-10
CP82C54-12Z CP82C84A CP82C59A
CP82C54-12 CP82C84AZ CP82C59AZ
CP82C52Z CP82C50A-5 CP82C52