MSP430G2553IPW28 最新的价格行情MSP430G2553IPW28现货库存MSP430G2553IPW28原装正品 2018-08-15 22:25:47 


更多>>库存,价格

MSP430G2553IPW28

产品型号
厂商
描述
库存数
起订数量价格
购买
16-bit Microcontrollers - MCU Mixed Signal MCU
  • 1¥18.519
  • 10¥15.73
  • 100¥12.584
  • 1000¥9.152
16-bit Microcontrollers - MCU Mixed Signal MCU
  • 1¥17.589
  • 10¥14.944
  • 100¥11.941
  • 1000¥8.723
更多...